Asiantuntijan rohkea elämä

Tutkimuksien mukaan tiedetään, että kukoistavimmat ihmiset maailmassa, jotka ovat oman alansa TOP 15% -ryhmässä, eli oman alansa huippuosaajia ja -asiantuntijoita, ilmentävät rohkeutta elämässään päivittäin. Rohkeus-teema tulisi nostaa isosti esille eri alojen asiantuntijoiden päivittäisessä työssä ja elämässä yleisesti, koska sen avulla minkä tahansa alan asiantuntija voi  esimerkiksi parantaa kykyään saada aikaan asioita, selkiyttää päätöksentekokykyään ja lisätä luottamusta ammattitaitoonsa. Tässä tekstissä kuvaan kolmen näkökulman kautta, miten minkä tahansa alan asiantuntija voi nousta alansa huippuosaajaksi valjastamalla rohkeuden osaksi jokapäiväistä elämäänsä.

Pelon kolme tasoa

Tietoisuus pelon kolmesta tasosta ja niiden kohtaaminen on yksi tärkeä askel, jolla asiantuntija voi valjastaa rohkeuden elämässään. Pelko ei ole aina silti pääsyy rohkeuden puutteeseen, vaan esimerkiksi ihmiset eivät vain ehkä tiedä seuraavaa askelta, heillä ei ole ehkä tarpeeksi isoa syytä miksi he muuttaisivat jotain elämässään tai he eivät ole ehkä vain lähteneet todella liikkeelle. Jos kuitenkin syy on pelko, ihmiset pelkäävät kolmea seuraavaa tasoa, kun suljetaan pois välittömästi henkeä uhkaavat vaaralliset tilanteet. Ensimmäinen pelko on menetyksen pelko. Se tarkoittaa itselle tärkeän asian, yhden tai useamman, menettämistä, jos lähtee muuttamaan tai edistämään omaa elämäänsä jollain tavalla. Esimerkiksi asiantuntijaa voi pelottaa ilmaista hänen uutta ideaansa työpaikalla kollegoille, koska hän pelkää menettävänsä toisten arvostuksen ja oman maineensa heidän silmissään. Yhtenä ratkaisuideana asiantuntijalla on oppia näkemään mitä voisi saavuttaa menetyksen sijasta. Toisena on matkanteon, eli vastoinkäymisten, pelko. Se tarkoittaa, että haluttu muutos, ja siihen liittyvä matka, on liian vaikea toteutettavaksi ja käy lopulta liian haastavaksi. Esimerkiksi asiantuntija työssään voi pelätä, että hänen arvonsa ihmisenä ja ammattilaisena ei ole riittävällä tasolla, joten hän ei voi ottaa haltuun työssään uusia haasteita ja nousta ammatillisesti uudelle tasolle. Yhtenä ratkaisuideana asiantuntijalla on oppia nauttimaan matkasta ja harjoitella luottamaan itseensä. Kolmantena pelon tasona on lopputuloksen pelko, joka liittyy tulevaisuuteen. Se tarkoittaa, että vaivannäkö ja ahkera työnteko eivät johda haluttuun lopputulokseen, eli ”ruoho ei ole vihreämpää aidan toisella puolella.” Esimerkiksi asiantuntija voi pelätä, että hänen pitkäkestoinen sitoutunut vaivannäkö työssä ei tarjoa mitään nykyistä parempaa asemaa, korvausta tai mainetta tulevaisuudessa, joten miksi edes nähdä vaivaa asian eteen. Yhtenä ratkaisuideana asiantuntijalla on oppia näkemään mitä hyötyä onnistunut lopputulos tuottaa hänelle, kollegoille ja asiakkailleen. 

Tule näkyväksi elämässäsi

Jokainen asiantuntija on valtavan paljon rohkeampi kuin hän näyttää itselleen ja toisille, jos hän vain rohkeasti pysähtyy hiljentämään tahtia elämässään, löytää ja omistaa hänen vahvuutensa ja heikkoutensa, sekä tunnustaa ja arvostaa miten kauas hän on tullut ammatillisesti ja henkilökohtaisesti elämässään. Asiantuntijan täytyy siis ensimmäisenä tulla näkyväksi itse itselleen, minkä jälkeen, ja toki myös tämän aikana, hänen täytyy tuoda esille itseään ilmaisten mielipiteitään, ajatuksiaan, tunteitaan ja tarpeitaan toisille. Näkyväksi tuleminen elämässä vaatii todella paljon rohkeutta, mutta kukaan muu ei voi antaa asiantuntijalle lisää itseluottamusta ja rohkeutta yhtä paljon kuin hän itse. Asiantuntija on savannin johtava leijona, joka tekee päivittäin päätöksen elää rohkeaa elämää, koska hän näkee, tuntee ja kokee itsensä todella syvällä tasolla oman alansa huippuasiantuntijana.

Toimeen ryhtyminen avaimena

Vain toimeen ryhtymisen, konkreettisten tekojen, myötä pelon kolmen tason puristava ote hälvenee ja näkyväksi tuleminen maailmassa käy toteen, koska suuret edistysaskeleet asiantuntijan elämässä henkilökohtaisesti ja ammatillisesti syntyvät rohkeasta toimeen ryhtymisestä, ei pelkästään rohkeista sanoista. Asiantuntija voi jakaa kyllä ajatuksiaan ja tunteitaan toisille, mutta ilman konkreettisia tekoja hän ei kasva ja kehity henkilökohtaisesti ja ammatillisesti elämässään. Tee tänään päätös ja sitoudu konkreettisesti edellä esiteltyihin näkökulmien edistämiseen elämässäsi, jolloin asiantuntijan rohkea elämä on sinulle tosiasia tulevaisuudessa!
valmennus, kukoistus, rohkeus, onnellisuus, hyvinvointi
Piditkö artikkelista? Jaa se myös muille...

Muita helmiä blogistamme