Tapahtumat

BusinessRakentamossa tapahtuu

Tervetuloa mukaan oppimaan ja omaksumaan uutta.

Henkilöstöjohtamisen teos tarjoaa esihenkilöille selkeät askelmerkit yhteisöohjautuvan tiimin rakentamiseen

Työelämä on elänyt viime vuosina murroksen aikaa, vaatien yrityksiltä koko ajan ketterämpää johtamisen mallia sekä nopeaa reagointikykyä liiketoimintaympäristön muutoksiin. Yrittäjä, valmentaja ja konsultti Karl-Johan Spiik on henkilöstöjohtamisen ja yhteisöohjautuvuuden asiantuntija, joka on valmennustoiminnassaan huomannut esihenkilöiden kaipaavan selkeitä ja konkreettisia ohjeita yhdessäohjautuvan tiimityön jalkauttamiseen. Uuden kirjansa myötä Spiik on tiivistänyt asiantuntemuksensa käytännönläheisiksi askelmerkeiksi, joita jokainen esihenkilö voi hyödyntää kehittäessään tiimityötä kohti autonomisempaa mallia. Kirja tarjoaa yrittäjille, johtoryhmille, esihenkilöille ja tiiminvetäjille selkeät portaittain etenevät ohjeet, joiden avulla tiimin täysi potentiaali voidaan valjastaa yrityksen liiketoiminnan tueksi – samalla kasvattaen työn merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä työntekijöiden näkökulmasta.

 

Tulevaisuuden henkilöstöjohtaminen jakaa vastuuta ja murtaa hierarkioiden kankeita kahleita – kommunikaatio avain ketterämpään tiimityöhön

Vuosien käytännön kokemus valmentavasta johtajuudesta on luonut Spiikille selkeän näkemyksen henkilöstöjohtamisen muovaamisesta joustavampaan ja tehokkaampaan suuntaan, jonka rinnalla paranee myös yksilöiden työhyvinvointi. Spiik uskookin, että tulevaisuuden henkilöstöjohtamisen menestystekijöitä ovat jatkuva sisäinen kommunikaatio, jaettu johtajuus ja aito parviälyn hyödyntäminen.

”Maailma ja työelämä muuttuvat tänä päivänä nopeasti, ja menestyvien yritysten täytyy reagoida muutoksiin ripeästi. Ketterä tiimi on kuin lintuparvi, jossa eteen tulevat haasteet onnistutaan väistämään nopealla reagoinnilla ja luottamuksella muiden päätöksentekoon. Kun erilaisia tilanteita tulee vastaan työelämässä, aiheen asiantuntija tiimissä on usein paras ihminen tekemään päätöksen. Ihannetilanteessa hänellä on myös valtuutus päättää ja toimia. Esitys- ja hyväksytyskierrokset tuovat tällöin prosessiin turhaa kankeutta ja hitautta. Tulevaisuudessa korostuvatkin luottamus, jaettu vastuu ja tiimin sparraus, jossa kannustetaan henkilöstöä luottamaan kykyynsä tehdä päätöksiä.” kirjailija ja yritysvalmentaja Karl-Johan Spiik luonnehtii.

 

Luotaessa yhdessäohjautuvaa kulttuuria, ottavat tiimin jäsenet vastuuta niin työnjaosta, tehtävistä toimenpiteistä, päätöksistä kuin arvoista – luoden yhdessä myös tavoitteet, joita konkreettisesti halutaan saavuttaa. Vastuun jakaminen henkilöstölle onkin tulevaisuudessa ratkaisu, jolla ruokitaan sisäistä motivaatiota, tehostetaan työprosesseja ja tiivistetään yhteisöllisyyden kokemusta.

 

Kirja – Yhteisöohjautuvuus: Yhdessäohjautuva tiimi – on nyt saatavilla sekä e-kirjana, painettuna kirjana että äänikirjana.

 

Asiakaspalaute valmennuksesta:

“Mallin avulla aloimme ymmärtää, mistä tiimityössä on oikeasti kyse. Meiltä puuttui useita perusasioita, ja sen takia emme saaneet yhteistyötä toimimaan luonnollisesti tehtävien ympärillä. Keskittymällä oikeisiin asioihin korjasimme tiimin sisäisen kommunikoinnin ja voimme reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin.”

Startup-yrityksen henkilöstö

 

Lisätietoja, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet:

Karl-Johan Spiik, kirjailija, valmentaja ja konsultti, karl-johan.spiik@karlex.fi, p. +358 44 067 7776

Lue lisää:

https://www.yhdessaohjautuvatiimi.fi/

Testaa ilmaiseksi itsesi, tiimisi tai organisaatiosi yhteisöohjautuvuus https://yhteisoohjautuvuus.fi/

Yrityksen kotisivut https://www.karlex.fi/

YouTube-video

https://youtu.be/22OWChgVktM

 

***
Haluatko julkaista mediatiedotteen STT:n kautta? Tutustu BusinessRakentamon mediatiedotepalveluun!