Uupumus on kehon ja mielen päätepiste, jossa ne sanovat: “Nyt riittää, toope.” Keho ja mieli antavat kyllä hyvissä ajoin merkkejä liiallisesta suorittamisesta ennen varsinaista pysäytystä, mutta usein emme osaa tai jopa halua kiinnittää merkkeihin ajoissa huomiota. Lopulta kuitenkin kuppi menee nurin, koska keho ja aivot tarvitsevat säännöllistä lepoa, rentoutusta ja vahvistamista. Seuraavassa jaan kolme ideaa, joiden avulla voit irtautua ylikuormittumisesta ja välttää uupumuksen.

Pakkotilanteesta pois

Suurin osa meistä odottaa viimeiseen hetkeen saakka, kunnes meidän on pakko ryhtyä irtautumaan ylikuormittuneisuuden ja uupumuksen noidankehästä. Silloin heräämme kuuntelemaan itseämme, tarpeitamme ja omia rajojamme. Viimeinen hetki voi olla esimerkiksi krooninen sairaus, läheisen kuolema, avioero tai potkut töistä. Silti osa ihmisistä ei edes pakon edessä ryhdy muutamaan toimintatapojaan, koska he ovat niin lujasti kiinni menneisyyden ajattelu- ja tunnemalleissa. He luulevat tekevänsä päätöksiä ja valintoja itsenäisesti, vaikka oikeasti tekevät ja elävät vanhempiensa epäterveen esimerkin mukaisesti. He esimerkiksi eivät puhu toiveistaan, tunteitaan ja tarpeistaan töissä tai kotona, vaikka tietäisivät sen auttavan. Keino tämän muuttamiseen on kääntää oma ajattelumalli ennaltaehkäisevään asetukseen, jolloin emme odota sitä viimeistä hetkeä ja ryhdymme jo ennakkoon tarkastelemaan ja muuttamaan omia epäterveitä käytösmallejamme.

Kehonkuva eheäksi

Kehonkuva tarkoittaa suhdetta omaan kehoomme. Epäterve suhde kehoon voi ilmetä esimerkiksi liiallisena treenaamisena, kehon hyvinvoinnin laittamisena ihmissuhteiden edelle tai ylenpalttisena laihduttamisena. Nämä ovat keinoja vältellä tunnetason ongelmia, jotka jatkuessaan johtavat ylirasittumiseen ja uupumukseen. Epäterve suhde kehoon heikentää kykyä tuntea ja tunnistaa tunteita, koska tunteet asuvat kehossa. Silloin emme tunne mitä kehomme oikeasti tarvitsee, vaan saatamme esimerkiksi lähteä päivittäiselle juoksulenkille, vaikka todellisuudessa kehomme tarvitsisi lepoa. Tai voimme syödä turhan tuhdin aterian, vaikka todellisuudessa kehomme kaipaisi vain kevyttä ravintoa. Keino epäterveen kehokuvan muuttamiseen on eheyttää suhde omaan kehoon. Sen voin tehdä esimerkiksi puhumalla lempeästi omalle keholleen ja tutkimalla, onko vanhempiemme epäterve kehonkuva tarttunut sanallisesti tai sanattomasti meihin.

Estä stressin kroonistuminen

Jos odotamme pakkotilanteeseen saakka ylikuormittumisesta irtautumista tai emme eheytä kehonkuvaa, kehoomme kasaantuu valtavasti stressihormoneja – ja tätä on voinut jatkua jo vuosia. Tällöin kehomme ja aivomme ovat jatkuvassa hälytystilassa, jota pidämme tiedostamattamme yllä. Kehomme ja aviomme sopeutuvat valtavan hyvin eri tilanteisiin – myös olemaan jatkuvasti hälytilassa. Pitkittyessään tästä kuitenkin seuraa terveysongelmia, jos emme tiedosta ja pysty itse sammuttamaan sisäistä hälytystilaamme. Tällöin ajaudumme kohti sairautta. Keino, jolla voi estää stressin muuttumisen krooniseksi, on se, että tiedostaa oman kokonaiskuormituksensa ja sen, miten ylipäätään suhtautuu stressiin – tekeekö sen taistelemalla vai hyväksymällä. Stressistä ei pidä tehdä mörköä tai kieltää sen olemassaoloa, vaan kunnioittaa sen aiheuttamaa olo- ja tunnetilaa. Näin voimme tuntea stressiä ilman, että olemme stressin keskipisteessä. Tätä voi tehostaa puhumalla ääneen, mikä tilanteessa stressaa ja miten stressin voisi selättää.
ylikuormittuminen, stressi, kehonkuva, suorituskyky, hyvinvointi, herätyssoitto
Piditkö artikkelista? Jaa se myös muille...

Muita helmiä blogistamme