Tapahtumat

BusinessRakentamossa tapahtuu

Tervetuloa mukaan oppimaan ja omaksumaan uutta.

Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnattu uudenlainen verkkovalmennus kasvattaa psyykkistä osaamista ja tukee työhyvinvointia

Hyvään vuorovaikutukseen perustuvat kohtaamiset aikuisten kanssa ovat yksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukipilareista. Aivotaidot Oy:n yrittäjä, neuropsykologi ja työnohjaaja Nina Uusitalo kohtaa kuitenkin työssään säännöllisesti opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka kokevat työarjen vaativaksi, kiireiseksi ja kuormittavaksi, mikä luo haastetta niin työssä jaksamiseen kuin lasten tarpeiden huomioimiseen. Kokemustensa pohjalta Uusitalo onkin nyt rakentanut lasten ja nuorten kanssa työskenteleville MindMind®-verkkovalmennuksen, jonka tavoitteena on kasvattaa ammattilaisten psyykkistä peruskuntoa sekä vahvistaa mielen huomioimisen taitoja lasten ja nuorten kanssa toimittaessa. Kunnille ja yksiköille uudenlainen valmennus tarjoaa väylän lisätä ammattilaisten psyykkistä osaamista, matalalla kynnyksellä ja yhtäaikaisesti. Valmennuksen myötä ammattilaiset voivatkin saavuttaa lisää onnistumisia työssään, mikä heijastuu positiivisesti myös lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Ammatillinen rooli selkeytyy ja vahvistuu – työyhteisön hyvinvointi peilautuu lapsiin

Uuden verkkovalmennuksen tavoitteena on lisätä ammattilaistenmielitietoutta sekä tarjota käytännönläheisiä työkaluja työarjen sujuvoittamiseen. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi vuorovaikutuksen kehittäminen, haastavien tilanteiden käsittely, oman itsetuntemuksen vahvistaminen sekä ammatillisten arvojen kirkastaminen. 

”Tämän päivän työympäristöt sisältävät monenlaisia haasteita. Kiire tai resurssipula voivat johtaa kompromisseihin, jotka lisäävät entisestään työn kuormittavuutta. Yhtenä MindMind®-verkkovalmennuksen tavoitteena on kannustaa tekemään työssä omannäköisiä pehmeämpiä arvovalintoja, kartuttamalla ymmärrystä lasten ja nuorten aivojen ja mielen toimintaperiaatteista. Valmennuksessa suoritetaan myös harjoitustehtäviä, joilla osaaminen jalkautetaan käytäntöön. Saavutettavat edistysaskeleet ovat ammattilaisille tyypillisesti voimaannuttavia ja motivoivia. Samalla aikuisten hyvinvointi ja uusien toimintatapojen hyödyt peilautuvat suoraan kaikkiin heidän vaikutuspiirissä oleviin lapsiin ja nuoriin”, valmennuksen kehittäjä neuropsykologi Nina Uusitalo kertoo.

Ammattilaiset voivat hankkia kurssin itselleen omatoimisesti opiskeltavaksi, mutta erityisesti Uusitalo kehottaa kuntia ja yksikköjä harkitsemaan valmennusta koko henkilöstölle yhtäaikaisesti. Tällöin tuloksetkin leviävät laajalle ja aihepiirin ympärille viriää keskustelua.

Syventävää valmennusta luennoilla ja räätälöidyillä koulutuksilla

Panostus psyykkiseen osaamiseen on pitkäaikainen investointi, joka vahvistaa ammatillisuutta niin tässä hetkessä kuin koko työuran ajan. Samalla kyseessä on investointi lasten ja nuorten tulevaisuuteen. MindMind®-verkkovalmennus on kunnille ja yksiköille kustannustehokas matalan kynnyksen alkusysäys Aivotaitojen kehittämiseen. Tämän lisäksi Uusitalon johdolla psyykkistä peruskuntoa voidaan kasvattaa työyhteisölle järjestettävillä luennoilla ja koulutuksilla sekä henkilökohtaisella työnohjauksella.

”Verkkovalmennus on erinomainen tapa osallistaa koko yksikön henkilöstö psyykkisen osaamisen kasvattamiseen. Lisäksi taitoja voidaan syventää työyhteisölle räätälöidyillä luennoilla ja yhteisillä konsultaatiotapaamisilla valmennuksen aikana ja sen jälkeen. Valmennuksen tarjoaminen on joka tapauksessa konkreettinen osoitus siitä, että psyykkinen hyvinvointi – niin henkilöstön kuin lasten ja nuorten – on korkealla prioriteettilistalla”, Uusitalo summaa.

Ammattilaisille suunnatun valmennuksen lisäksi Uusitalo tarjoaa MindMind®-verkkovalmennuksia myös urheiluseuroille ja vanhemmille.

Ammattilaisten verkkovalmennukseen voi tutustua täältä:

https://aivotaidot.fi/mindmind-ammattilainen/

Katso myös video!

Lisätietoja:

Nina Uusitalo, Aivotaidot-yrittäjä ja valmentaja, neuropsykologian erikoispsykologi (PsL, VET), nina.uusitalo@aivotaidot.fi, p. +358 (0) 40 355 9798

Katso mediatiedote STT:n palvelussa. 

***

Haluatko oman mediatiedotteen STT-jakeluun kauttamme? Tutustu mediatiedotepalveluun tästä!