LIIKEIDEA

Palveluni kohdistuvat:

Yritysidea, Aloittava yritys, Kasvu/uudistuminen

Jari Salminen

Käytä hyödyksesi veloitukseton palveluni

Tilanne- ja tarvekartoitus noin 1h

Palvelun kuvaus

Tilannekartoitus, jossa selvitämme yrittäjän tai yrityksen tarpeet sekä sen miten käytännössä edetään.

Varaa aika

Soita 050 3046609 tai lähetä viestiä jari.salminen@konsulttiverkko.fi

Muut palveluni

Yritystoiminnan analysointi, suunnittelu ja kehittäminen

Asiakkaan tilanteen systemaattista analysointia ja konkreettista kehittämistä. Toimintaympäristö haasteineen, kehityspotentiaali, liikeidea ja tarvittavat toimenpiteet.

Mitä yrittäjä hyötyy:

Yrittäjä saa kokeneen sparraajan näkemyksen ja kokemuksen. Tuloksena selkeät suunnitelmat ja tarvittavat konkreettiset toimenpiteet.

Hinnoittelu

Hinnoittelu sopimuksen mukaan tuntiveloituksena tai tapauskohtaisesti kokonaisveloituksena. Pyydä tarjous

050 3046609 tai jari.salminen@konsulttiverkko.fi

Liikeidean tarkistaminen ja kehittäminen

Yrityksen menestymisen kannalta on tärkeää, että yrityksen toimintatapa, tuotteet/palvelut ja asiakkaat sopivat yhteen muuttuvissa olosuhteissa ja tilanteissa.

Mitä yrittäjä hyötyy:

Toimiva liikeidea takaa yrityksen menestymisen mahdollisuuden. Hyvätkään tuotteet, asiakaskunta tai toimintatapa ei taa menestystä ellei kaikki osaset sovi keskenään. Tilanteissa ja olosuhteissa tapahtuu muutoksia ja yrityksen toiminnan on ennakoitava niitä ja reagoitava niihin. Yhdessä arvioiden tarkistamme onko liikeidea toimiva ja mitä toimia sen varmistamiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan.

Hinnoittelu

Hinnoittelu sopimuksen mukaan tuntiveloituksena tai tapauskohtaisesti kokonaisveloituksena. Pyydä tarjous

050 3046609 tai jari.salminen@konsulttiverkko.fi

Kilpailuedun kirkastaminen

Yrityksen toimintaympäristö ja kilpailutilanne vaikuttaa yrityksen menestykseen siinä missä yrityksen oma toimintakin. Kilpailutilanne ja toimintaympäristö muuttuvat monesti vaivihkaan ja huomaamatta, jolloin oma konsepti ei enää toimikaan toivotusti. Vain tuntemalla toimintaympäristön ja kilpailijat voit pärjätä omilla vahvuuksillasi.

Mitä yrittäjä hyötyy:

Kokeneen sparraajan tuoma ulkopuolinen näkemys kilpailutilanteeseen ja toimintaympäristöön auttaa tarkistamaan mikä on yrityksen kilpailuetu ja mitä konkreettista pitää tehdä sen varmistamiseksi.

Hinnoittelu

Hinnoittelu sopimuksen mukaan tuntiveloituksena tai tapauskohtaisesti kokonaisveloituksena. Pyydä tarjous

050 3046609 tai jari.salminen@konsulttiverkko.fi 

Avainsanat

yritysneuvonta, aloittava yritys, liikeidea, kilpailuetu, uudistuminen, kehittäminen