Kukoistavimmat ihmiset keskittyvät tekemään parhaansa päivittäin, jolloin heidän suorituskykynsä ja tekemisensä laatu ovat korkeatasoisia. Moni kuitenkin ajattelee, ettei ole hyväksi pyrkiä tekemään päivittäin parhaansa, sillä siitä aiheutuvan sisäisen paineen vuoksi hyvinvointi ja elämä kärsivät. Sisäinen paine, stressi ja ahdistus ovat kaikesta huolimatta luonnollisia pyrkiessämme työssä ja elämässä erinomaisuuteen. Parhaansa tekemisen edellytyksenä on mielen ja tunneterveyden valjastaminen, johon kuuluu syvien ajatus-, tunne- ja identiteettimallien tiedostaminen ja soveltaminen. Silloin esimerkiksi reagoimme vähemmän päivittäisiin huoliin ja murheisiin. Seuraavassa esittelen kolmen keinoa, joiden avulla saat itsestäsi terveellä tavalla parhaan irti päivittäin.

Irti täydellisyydestä

Parhaansa tekeminen päivittäin herättää useasti ihmisissä epävarmuutta, riittämättömyyden tunnetta ja epäonnistumisen pelkoa. Monet ajattelevat, että parhaansa tekemisessä on kyse täydellisyydestä. Oikeasti kyse on harmonisesta tasapainosta rentoutumisen ja parhaansa tekemisen välillä. Silloin sisäinen paine ei ole liian suuri, mutta kuitenkin riittävä, jotta pystymme suoriutumaan huipputasolla. Silloin haluamme ihmisenä tehdä parhaamme ilman tarvetta täydellisyyteen. Esimerkiksi kilpagolfaajan, joka on lähellä turnausvoittoa, mielen ja tunnetason paine voi loppumetreillä kasvaa liian suureksi, jolloin peliote lipsuu ja voitto menee sivu suun. Tällaisessa tilanteessa henkilö on vienyt liian pitkälle erinomaisuuden tavoittelun tekemisessä ja yrittää pakottaa itseään tekemään parhaansa. Itsensä pakottaminen romuttaa kyvyn tehdä parhaansa.

Korkeat odotukset itseä kohtaan

Korkeisiin odotuksiin liittyy tavoite olla taituri niin kaikissa tekemisissään kuin siinä, millainen ihminen haluaa olla. Silloin kiinnitämme enemmän huomiota yksityiskohtiin tavassamme olla, tehdä ja vuorovaikuttaa. Koemme sisäistä halua pyrkiä taituruuteen henkilökohtaisesti, ammatillisesti ja ihmissuhteissa. Tutkimusten mukaan ihmiset, jotka hyödyntävät omaa identiteettiään tavassaan ajatella, ovat parempia rikkomaan epäterveitä rutiineja ja luomaan omannäköistä unelmaelämää. Esimerkiksi pystyt välttämään epäterveellistä ruokaa, jos sanot itsellesi toistuvasti: ”Minä en ole epäterveellistä ruokaa syövä henkilö.” Sen sijaan vaikutus ei ole niin tehokas, jos sanot itsellesi: ”Minä en halua syödä epäterveellistä ruokaa.” Ensimmäisessä yhdistät oman identiteettisi syömiseen, toisessa et. Samaa tapaa voit soveltaa mihin tahansa asiaan elämässä, jossa haluat kehittyä ja tulla paremmaksi.

Halu palvella toisia

Kukoistavimmat ihmiset keskittyvät toisten palvelemiseen päivittäin. He tuntevat syvää tarvetta tehdä parhaansa ilman keppiä tai porkkanaa, koska panoksena on hyvän tekeminen toisille ihmisille. He ajattelevat, että heidän on ihmisenä välttämätöntä tehdä parhaansa toisten vuoksi. Tämä voi liittyä esimerkiksi johtajuuteen ja vanhemmuuteen. Johtajana on esimerkiksi helppoa ajautua hoitamaan päivittäisiä asioita ilman, että miettii, millaisena esikuvana johtajana hänen pitäisi tänään olla. Tai vanhempana on esimerkiksi helppoa sukeltaa suoritusmoodiin ilman, että tietoisesti miettii, miten vanhempana voisi tukea lasta tunnetasolla tässä hetkessä. Elämästäsi löytyy varmasti yksi tai useampi henkilö, joka tarvitsee parasta panostasi. Jos pystyt sydämessäsi tuntemaan tämän, se muuttaa välittömästi energiatasoasi. Silloin sanot itsellesi: Minun täytyy tehdä parhaani ihmisenä, jotta pystyn tekemään aidosti hyvää toisille.
#suorituskyky #laatu #tasapaino #rentoutuminen #huipputaso #kukoistus
Piditkö artikkelista? Jaa se myös muille...

Muita helmiä blogistamme