Kun resurssit ovat rajalliset, kuten monella pienyrittäjällä on, kannattaa miettiä ne strategisesti tärkeimmät teot. Eli teot, jotka tuovat parhaita tuloksia sekä viestinnän että myynnin kannalta.

Tässä 5 helppoa vinkkiä, jotka vaativat vain aikaa ja sitoutumista ja voivat merkittävästi lisätä myynnin mahdollisuuksia yrittäjälle.

Vinkki 1. Verkostoituminen

Mitä useampi henkilö tuntee sinut ja tietää osaamisestasi, sitä paremmin he voivat kertoa siitä eteenpäin myös omissa verkostoissaan. Ota yhteyttä aktiivisesti uusin ihmisiin ja tee se säännöllisesti (esim. 15min päivässä vuorovaikutusta oman verkoston kanssa ja uusia kutsuen).

Vinkki 2. Oman tuotteen tai palvelun B2B-versio

Onko tuotteesi tai palvelusi sovellettavissa yrityspuolelle? Mitkä ovat sen edut ja hyödyt suuremman yrityksen näkökulmasta? Rakenna omat materiaalit yritysten tarpeisiin ja muodosta helposti ostettavia paketteja.

Yrityspuolella budjetit ovat isompia ja kun myyntityö tehdään taitavasti, voi tällä olla merkittävä vaikutus liikevaihtoon isompien kertakauppojen tai säännöllisten jatkotilausten näkökulmasta.

Viestinnässä on kaksi tärkeää asiaa: oikean henkilön tavoittaminen ja luottamuksen rakentaminen.

Myynnin kannalta on tärkeä rakentaa helposti ostettava kokonaisuus, jonka hyödyt yrityksen näkökulmasta on kiteytetty selkeästi.

Vinkki 3: LinkedIn hyödyntäminen

Liittyen 2 kohtaan, voit kontaktoida yrityspäättäjiä suoraan LinkedIn kautta. Se on ammattiverkostoitumiseen rakennettu työkalu, jossa ihmiset ovat ammattiminällään – ei vapaa-ajalla, kuten muissa somekanavissa. Päättäjät kustakin yrityksestä löytyvät haku-toiminnon avulla, jos he ovat LinkedIn-käyttäjiä.

Tee tervetuloviestien sarja, jota hyödynnät luottamuksen kasvattamiseen ja uusien ihmisten kontaktoimiseen systemaattisesti. Mitä suurempi verkostosi on, sitä vaikuttavampaa on viestiä sille julkisilla päivityksillä henkilöprofiilissasi LinkedIn:ssä. Kun hyödynnät julkisen näkyvyyden lisäksi aktiivisesti yksitysviestitoimintoa, rakennat urasi kannalta merkityksellisiä suhteita. Älä myy LinkedIn:ssä vaan kysy, mihin on ongelmaan uusi tuttavasi etsii ratkaisua ja kerro, jos pystyt auttamaan häntä!

Vinkki 4: Yhteistyökuviot

Lyöttäydy yhteen kollegan, kilpailijan tai yrittäjäkaverin kanssa, jotta voitte yhdessä toteuttaa suurempia projekteja tai tuottaa tehokkaasti markkinointisisältöjä vaikkapa someen.

Etenkin yksinyrittäjä saattaa olla liian lähellä omaa tekemistä, eikä näe sen hyötyjä ja etuja asiakkaan näkökulmasta. Tällöin keskustelu toisen yrittäjän kanssa erilaisiin yhteistyökuvioihin liittyen voi avata täysin uusia mahdollisuuksia.

Kun toteutatte asioita yhdessä, myös uutta tuote- tai palvelupakettia markkinoidaan yhteistyössä. Tällöin viestinnän vaikuttavuus kattaa omien kanaviesi lisäksi kaikkien yhteistyökumppaneiden kanavat!

Vinkki 5: Automatisoitu myyntiprosessi

Pyri saamaan tulovirtaa myös myynnistä, joka ei sido omaa aikaasi. Asiantuntijatyössä tämä tarkoittaa esimerkiksi verkkokurssin ja sen myyntiprosessin rakentamista.

Toinen voi olla sähköisen ajanvarauskalenterin käyttöönotto ja liikenteen ohjaus sinne. Tämä säästää kuukausitasolla hurjasti aikaa, jonka voit investoida liiketoiminnan kehittämiseen kalenterisähläilyn sijaan.

Parhaan vaikuttavuuden saat hyödyntämällä videoita asiakkaan ostopolun eri vaiheissa, sillä myynti edellyttää luottamusta ja luottamus rakentuu videoiden avulla nopeimmin automatisoiduista digisisällöistä.

Ohjaa systemaattisesti uusia sekä jo sitoutuneita asiakkaitasi videoilla yrityksesi tarjonnan pariin ja ennakkoon suunnitellun ostopolun vaiheiden avulla.

Somekanavien algoritmit suosivat videoita, joten säännölliset sisällöntuottajat saavat lisänäkyvyyttä. Videoita on helppo tehdä omalla kännykällä ja jakaa someen, joten nyt ei ole kyse tekniikasta vaan halusta kehittyä.

Pienet teot johdonmukaisesti toteutettuina tuovat myynnin mahdollisuuksia jatkuvasti. 

Aloita sinäkin jo tänään! 

***

Sanya Saarinen eli #Someleontti auttaa yrityksiä viestimään tehokkaasti somessa ja tavoittamaan uusia asiakkaita digitaalisen markkinoinnin avulla. Katso asiantuntijaesittely sivuiltamme.

Lähetä Sanyalle verkostoitumiskutsu LinkedIn:ssä!

Kuva: Sanna Nuutinen / FotoBakery Oy

viestintä, markkinointi, yrittäjä, somemarkkinointi, prosessit, myynti, liiketoiminnankehittäminen
Piditkö artikkelista? Jaa se myös muille...

Muita helmiä blogistamme