Tapahtumat

BusinessRakentamossa tapahtuu

Tervetuloa mukaan oppimaan ja omaksumaan uutta.

Vihtiläinen kasvava perheyritys Hiisi Homes & Hotels hankki ympäristösertifikaatin kuudessa kuukaudessa

Kalustettuja asuntoja ja digihotellimajoitusta tarjoava teknologian mahdollistama Hiisi Homes & Hotels jalkautti vastuullisuuden järjestelmällisesti osaksi arkeaan noin puolessa vuodessa. Projektin aikana yritys suoritti Sustainable Travel Finland -ohjelman sekä hankki Ekokompassi-sertifikaatin.


Hallituksen tuella kohti vastuullisempaa arkea

Tilapäiskoteja ja digihotelleja operoiva Hiisi Homes & Hotels perustettiin vuonna 2017, ja vastuullisuus on ollut kiinteä osa yrityksen arkea siitä lähtien.

Hiisi Homes & Hotelsin arvoihin lukeutuvat koti ja paikallisuus, joita on vaalittu jokapäiväisessä tekemisessä osana arkea. Sosiaalisen ja kulttuurillisen vastuun lisäksi yrityksen hallitus teki vuoden 2021 lopulla päätöksen, että vastuullisuuteen tullaan vuodesta 2022 alkaen panostamaan entistä kokonaisvaltaisemmin, ottamalla ympäristöasiat sekä taloudellinen vastuu järjestelmällisesti osaksi vastuullisuusohjelmaa.


Projektiasiantuntijan avulla erinomaisia tuloksia

Hiisi Homes & Hotels oli onnekkaassa tilanteessa, sillä vastuullisuusasiantuntija löytyi talon sisältä. Henkilö siirtyikin alkukesästä projektiluontoisesti vetämään vastuullisuusprojektia, tavoitteenaan Sustainable Travel Finland -ohjelman suorittaminen ja Ekokompassi-sertifikaatin hankinta. Projektin laadullisena tavoitteena oli nykytilan selvityksen lisäksi luoda kestävän asumisen ja matkailun vastuullisuusohjelma, ja suorittaa ensimmäiset toimenpiteet entistä vastuullisemman arjen mahdollistamiseksi. Projektin myötä ympäristövastuu jalkautettiin osaksi Hiisi Homes & Hotelsin prosesseja ja arkea.

Käytännössä ympäristövastuu on jatkossa vahvasti läsnä mm. viestinnässä ja vaikuttamisessa, hankinnoissa, logistiikan optimoinnissa ja operatiivisten prosessien kehittämisessä.

”Vuoden 2022 puolella suoritettu vastuullisuusprojektimme on hieno onnistunut esimerkki siitä, miten pieni tai keskisuuri yrityskin voi kohtuullisella investoinnilla ottaa aimo harppauksen eteenpäin kohti vastuullisempaa arkea. Olen aivan varma, että investointi maksaa itsensä takaisin pitkässä juoksussa niin suorina kulusäästöinä kuin kehittyvän brändimielikuvankin myötä”, kertoo Hiisi Homes & Hotelsin toimitusjohtaja Niklas Eriksson.


Sustainable Travel Finland -ohjelma ja Ekokompassi

Hiisi Homes & Hotels päätti lähteä mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan, koska yrityksessä koettiin ohjelman antavan hyvän viitekehyksen vastuullisuusprojektille. Osana ohjelmaa tulee myös hankkia yritykselle sopiva sertifikaatti. Hiisi Homes & Hotels päätyi Ekokompassiin, sillä se soveltui parhaiten yrityksen kokoon ja monipaikkaiseen toimintamalliin. Ekokompassi-sertifikaatin räätälöinti kohdeyrityksen toimintaympäristöön koettiin myös hyvin positiiviseksi asiaksi.

Ekokompassi-sertifikaatin suorittaminen huipentui auditointiin marraskuussa 2022, missä tarkasteltiin nykytilaa ja jo suoritettuja toimenpiteitä yhdessä tilapäiskoti- ja digihotellikohteessa. Auditointi oli onnistunut ja virallinen sertifikaatti myönnettiin joulukuussa. Sertifikaatin saamisen jälkeen oli Sustainable Travel Finland -ohjelman viimeisten toimenpiteiden suorittaminen mahdollista. Sustainable Travel Finland -merkki myönnettiin Hiisi Homes & Hotelsille niin ikään joulukuussa 2022.


Vastuullisuus osana arkea nyt ja tulevaisuudessa

Talousjohtajankin toimesta vastaavan toimitusjohtaja Erikssonin mukaan Hiisi Homes & Hotelsin tehtävänä on ehdottomasti taloudellisen vastuun toteutumisen lisäksi varmistaa, että yhteiskuntavastuu toteutuu toiminnassa kokonaisvaltaisesti. Hiisi haluaa, että liiketoiminnan ja jokapäiväisen tekemisen avulla pystytään jättämään positiivinen jälki omaan toimintaympäristöön ja edistämään eri sidosryhmien hyvinvointia ja onnellisuutta.

Hyvänä esimerkkinä voisi mainita teknologian systemaattisen kehittämisen, jolla pyritään sujuvoittamaan työntekijöiden arkea manuaalisia työvaiheita karsimalla. Näin voidaan varmistaa ajankäytön suuntaaminen mielekkäämpiin ja lisäarvoa tuottaviin tehtäviin. Tämä johtaa myös parempaan asukaskokemukseen.

”Projektin jälkeisessä elämässä Hiisi Homes & Hotelsin vastuullisuustyötä koordinoi projektipäällikkönä toimiva Tanja Eriksson. Uusien toimenpiteiden ja prosessien lisäksi suuri painoarvo tulee antaa sosiaaliselle vastuulle, mikä on aina näkynyt Hiisin arjessa vahvasti. Ajattelemme niin, että kun Hiiden heimolla eli työntekijöillä ja heidän perheillään on kaikki hyvin, se näkyy myös eri sidosryhmille, asukkaille ja varaajille. Henkilökunta ja koti tulevat aina ensin”, Eriksson ylpeänä kuvailee.


Hiisi Experience Group Oy

Vuonna 2017 Vihdissä perustettu kasvava perheyritys, joka tarjoaa Hiisi Homes & Hotels -brändin alla koteja tilapäistarpeeseen sekä kodikkaita hotellihuoneita.

Lisätietoja:

Markus Veikkolainen

Puupää-yrittäjä

+358 40 670 8556

markus@hiisihomes.fi


Sustainable Travel Finland

Sustainable Travel Finland on tavaramerkki, joka kuuluu Business Finland Oy:lle. Sustainable Travel Finland on Business Finlandin hallitsema kestävän matkailun ohjelma. Ohjelman tavoitteena on tarjota matkailuyrityksille ja – destinaatioille kestävän matkailun kehittämismalli, jolla vastuullisten toimintatapojen systemaattinen omaksuminen helpottuu. Merkin avulla Suomen matkailuelinkeino pystyy viestimään Suomeen suuntaaville matkailijoille Suomen kestävän matkailun tarjonnasta. Toimenpiteissä ja yhteistyössä ovat mukana kaikki Sustainable Travel Finland -ohjelman kriteerit täyttäneet ja läpikäyneet matkailuyritykset ja – destinaatiot, joilla on Merkin käyttöoikeus.


Ekokompassi

Ekokompassi on kaikille toimialoille sopiva kotimainen ympäristöjärjestelmä, joka tarjoaa laadukkaan standardin edut pk-kokoisille toimijoille räätälöitynä.